Diamond Galerie

Šimon Vahala (*1978, Praha)

Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka. Studoval také na Art and Design University v Kjótu v Japonsku. Jeho tvorba je unikátní svou bohatostí poloh -autor se se stejnou bravurou pohybuje od obrazů přes sochy k fotografii. Jeho práce, prezentované na řadě samostatných i skupinových výstav v České republice a v zahraničí, je zastoupena také v Národní galerii v Praze a v soukromých sbírkách v USA, Švýcarsku a Japonsku.

Šimon Vahala ve svých obrazech zobrazuje věci kolem nás v jejich prosté kráse, kterou dokáže zachytit jakoby zevnitř, dotknout se jí. Věci v jeho pojetí poznáváme důvěrně, ačkoliv jsme je nikdy předtím tak neviděli.

Poslední dobou jsou jeho námětem květiny. Jedná se vlastně o něco jako portréty květin, kdy pomocí jednoduché kompozice a na oko hrubě tesaného, až skicovitě působícího rukopisu, vystihne charakter květiny, podtrhující naivitu její prosté přítomnosti, a zároveň dokáže zachytit nejmenší nuance, chvění okvětních lístků, svěžest ve vzduchu, atmosféru jednoho pomíjivého okamžiku, se všemi pocity a tóny, jež může v dané chvíli přinášet.

Vahala 1Vahala 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahalovy obrazy se vyznačují zvláštním tichem, které nás pohltí. Není to ticho ve chvíli nepřítomnosti slov, kdy slova tušíme a jen čekáme, až přijdou a začnou vysvětlovat. Ocitáme se v tichu, kde slova nikdy neexistovala a nikdy existovat nebudou - tichu, jež nás naladí na zvukovou frekvenci tak jemnou, že jsme schopni vnímat mávání motýlích křídel v letu. Co cítíme nelze slovy vyložit, a snad právě proto s námi pocit zachycený v obrazech zůstane, nevysloven, ničím nepřekryt, nezkonkrétněn, nepřehlušen.

Vahala 3