Diamond Galerie

Proběhlé akce

30.3.2014

Dne 30.3.2014 proběhla v prostorách Prague Diamond Golf Clubu v Lahovicích vernisáž obrazů významných českých autorů, která zahájila provoz galerie na nové adrese. Představena byla díla Jiřího Petrboka, Vladimíra Vély, Jakuba Janovského, Jakuba Špaňhela a Jana Vlčka. Vernisáž byla vyvrcholením celodenní akce - zahájení golfové sezóny 2014.

23.4.2013

Jan Vlček (*1977, Plzeň) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v Ateliéru nových medií profesorky Veroniky Bromové a Ateliéru intermediální tvorby profesora Milana Knížáka. U profesora Knížáka se nyní také věnuje doktorskému studiu, s disertační prací na téma „Obraz a soudobé válečné konflikty“. Podle svých slov pracuje s historickou pamětí novodobých dějin evropského kontinentu. Umělec se pohybuje mezi nejrůznějšími výtvarnými medii; poslední dobou se však věnuje převážně malbě. Jan Vlček je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a v domácích i zahraničních soukromých sbírkách. Více...

7.3.2013

2.Diamond evening session MgA. Milana Housera se konalo dne 7.3.2013 od 18h v prostorách Diamond Galerie. Na programu bylo osobní představení tvorby autorem a odborný komentář k jednotlivým dílům od kurátorky Karolíny Dolanské. Součástí večera byla diskuze s umělcem, děkanem FaVU VUT v Brně, jehož originální technika vrstvení laků stojí mimo hlavní proud českého malířství, přitom se ale ocitá v průniku hned několika světově aktuálních problémů a originálním způsobem zhmotňuje zkušenost dějin umění. Více...

17.12.2012

V posledním předvánočním týdnu od 17. do 21.12.2012 proběhl v Diamond galerii Vánoční salon vybraných uměleckých děl, který byl slavnostně zahájen dne 17.12.2012 v 18h.

Na této akci byla představena a nabídnuta mimořádná díla autorů jako např. Prof. Milana Knížáka, Jiřího Petrboka, Jana Vlčka Wolfchena či Martiny Chloupy. Tímto novým projektem – salonem - chceme umožnit obohacení nabídky o doporučená díla vybraných autorů, která splňují základní cíl naší strategie – mají investiční potenciál a tím trvalou uměleckou hodnotu. Většina autorů, kteří byli prezentování na vánočním salonu, bude následně představena v samostatných Diamond session. Více...

28.11.2012

1. Diamond evening session profesora Milana Knížáka se uskutečnilo dne 28.11 od 18h v prostorách Diamond Galerie. Na programu bylo osobní představení tvorby autorem a odborný komentář k jednotlivým dílům od kurátorky Hany Šauerové. Součástí večera byl samozřejmě i raut a diskuze s umělcem a jako bonbónek na závěr Vám byla představena ukázka z hudební tvorby prof. Milana Knížáka.